BAYİ GİRİŞİ
Anasayfa Egepen Kurumsal Egepen Deceuninck Davranış Kuralları

DECEUNINCK DAVRANIŞ KURALLARI

Deceuninck girişimcileri olarak, insanlarımız ve müşterilerimiz için sürdürülebilir evler inşa etmeye kararlıyız. Davranışlarımızı günlük bazda yönlendirecek, temel değerlerimizi baz alan bir takım prensiplere bağlı kalırsak, bu sürdürülebilirliğin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz. Davranışlarımız, şirketin dış dünyaya açılan penceresidir. Bir tercih ile karşılaştığımızda, aşağıdaki sıraya göre tercihte bulunacağız: İnsan, Gezegen, Kalite, Hizmet, Kâr.
Bu ilke ile dahi, çalışırken, bazı zamanlarda, doğru kararların net olmadığı durumlarla karşılaşırız. Bu durumda, aşağıdaki ana esasları kullanabilirsiniz:

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR
İLKELER

 

İNSAN

 

KALICI İLİŞKİLER

Eylem,temel değerlerimizle tutarlı mı?

Bu yönlendirici ilkeler ne ifade ediyor?

Eylemlerim diğerlerini nasıl etkileyecek?

Eylem, Deceuninck'in itibarını koruyor mu?

Davranış Kurallarımızın bu dört öğesi, bireyler ve Deceuninck mensupları olarak, kararlarımızda baz aldığımız etik çerçeveyi oluşturur. Deceuninck'te çalışan herkesin, bu Davranış Kurallarında belirtilen ilkeler ile uyum içerisinde davranış sergilemesini ümit ediyoruz. Öğeleri anlamadıysanız veya bunları nasıl uygulayacağınızdan emin değilseniz, sorularınıza cevap almak için yöneticinize danışmalısınız. Bu Davranış Kurallarına ilişkin ihlaller kabul edilemez ve bu ihlaller, misilleme korkusu olmaksızın, Yönetim Ekibi Grubunun uygun bir üyesi veya uyum görevlisine bildirilmelidir. Deceuninck, yasa dışı veya etik olmayan bir davranışın, iyi niyetle bildirilmesine ilişkin, hiçbir şekilde ayrım veya misillemeye izin vermez. Davranış Kurallarının ihlali, disiplin suçundan, iş akdinin feshine kadar sonuçlara neden olabilir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

AÇIKLIK

 • • Açık ve samimi şekilde, tüm gerçekleri anlatırız.
 • • Her şeyi olduğu gibi anlatırız.
 • • Yerinde ve etkili geri bildirimlerde bulunurken, meslektaşımıza saygı gösteririz. Takım halinde   hareket ederiz.
 • • Dürüst bir şekilde hataları kabul eder veya kötü haberleri getirirken, bunlar için düzeltici ve önleyici önlemler alırız.
 • • Kastettiğimizi söyler, söylediğimizi kastederiz : özgünlüğümüz bunda yatar.

YÜKSEK PERFORMANS

 • • Performansımız, topluluğumuz, insanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız tarafından ölçülür.
 • • Temel amaç ve değerlerimizi korurken, sürekli gelişim için çabalarız.
 • • Yaptığımızı söyler, söylediğimizi yaparız : güvenilirliğimiz ve disiplinimiz bunda yatar.

GİRİŞİMCİLİK

 • • Dünyaya ve diğer fikirlere açığız. Hiçbir sınırı kabul etmez, yenilik için çabalarız.
 • • Bize güvenildiğinde, hesaplanmış risk ve inisiyatifler almayı benimseriz.
 • • Mal sahibi gibi düşünürüz. Kararlar verir ve sorumluluğu üstleniriz.

DECEUNINCK SÜRDÜRÜLEBİLİR İLKELERİ

Küresel işletmemizin idaresinde doğabilecek her durum için detaylı ana esaslar belirlemek pratik olmayacaktır. Bunun yerine, tüm ülkelerde ortaya çıkabilecek her türlü problemin içerisinde inceleneceği çerçeveyi oluşturan temel ilkeler aşağıdadır.

 • • Müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve diğer çalışanlarımızla ilişkilerimizde, dürüstlük, sadakat, hakkaniyet, eşitlik, yerinde nezaket, itibar, doğruluk, güvenilirlik ve hassasiyet gösteririz.
 • • Hırsızlık, sahtekarlık, yolsuzluk veya herhangi bir mülkün kötüye kullanımını içeren tüm eylemler, kesinlikle yasaktır.
 • • İş kararlarımız, tarafsız etkenlere dayanan dürüstlük ve doğrulukla verilir: İnsan, gezegen, kalite, hizmet, kâr. İyiliğin karşılığına dair bir beklenti ima edilirse, hiçbir zaman nakit para kabul veya teklif edemeyiz ve hiçbir hediye, iyilik veya ağırlamayı, asla kabul veya teklif etmemeliyiz. Hükümet yetkililerine, memurlara veya başka herhangi birine, onları etki altına almak için rüşvet, bahşiş vermek veya diğer uygunsuz ödemelerde bulunmak yasaktır.
 • • İşletme kayıtlarımızı, ticari işlemlerimizin mahiyetini doğru bir şekilde yansıtacak şekilde tutacağız.
 • • Yenilikçi ve sürdürülebilir yapı ürünleri sağlayacağız fakat aynı zamanda bu ürünlerin güvenli olmasını sağlayacağız. Ürünlerin tasarımı, üretimi ve bakımı Deceuninck standartlarında yapılmalı ve geçerli yönetmelik ve sözleşmeden doğan yükümlülüklere uygun olmalıdır.
 • • Tüm ülkelerde, tüm geçerli kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere riayet etmeli, şüpheli ihlalleri bildirmeliyiz. Biz, yalnızca bir girişimciden beklenenleri yapmaya değil, aynı zamanda yasanın gereklerini yerine getirmeye de kararlıyız. İş ortaklarımızın da aynısını yapmasını bekleriz.
 • • Hiçbir üçüncü tarafa,herhangi bir ülkenin herhangi bir yasasını ihlal etmesi için, sahte evrak oluşturarak veya herhangi diğer yollarla, kasten yardım etmeyiz.
 • • Görevlerimizi, otoriteyi adil ve eşit bir şekilde kullanarak gerçekleştiririz.

İNSAN

Her bir çalışanın benzersiz karakterine ve katkısına değer vermeli ve saygı duymalıyız. Birbirimize karşı haysiyetli, saygılı ve adil olmamız iyi bir işletmenin temelidir. Birbirimize, bize davranılmasını beklediğimiz şekilde davranırız.

 • • Kültürel farklılıklara saygı gösteririz. İnsan ve fikirlerin çeşitliliği, şirkete, bir işletme avantajı sağlar.
 • • Fırsat eşitliği: iş yaptığımız hiçbir çalışan veya kişi için, yaş, ırk, renk, din, cinsiyet, engellilik, ulusal köken, cinsel eğilim gözetilerek ayrım yapılmasına izin verilmez. Çalışanlarımızın işe alımı, mükafatlandırılması, çalışma şartlarının uygulanması, eğitimi, terfi ve kariyer gelişimi, yalnızca mesleki becerileri baz almaktadır.
 • • İş Yerinde Taciz ve Şiddet: iş yerinde taciz ve şiddet kesinlikle yasaktır ve bunlara müsamaha edilmeyecektir. Hoş karşılanmayan flört, uygunsuz yorum ve şakalar, sindirme, zorbalık veya fiziksel temas gibi hoş karşılanmayan veya rahatsız edici durumlar veya düşmanca bir çalışma ortamı oluşturan davranışlar taciz olarak tanımlanmıştır.
 • • Güvenlik ve Sağlık: güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlamaya ve birbirimize, şirkete ve çevreye önem vermeyi görev edinmeye kararlıyız. Her birimiz, işlerimiz için geçerli güvenlik ve sağlık kurallarını gözlemlemekle sorumluyuz. Hepimiz, kendimizi ve çalışma arkadaşlarımızı kaza, yaralanma veya tehlikeli durumlardan korumak için önlemler almakla görevliyiz. Ek olarak, her birimiz, tehlikeli veya sağlıksız durumları hızlı bir şekilde bildirmeli ve bu durumları düzeltmek için derhal gerekli adımları atmalıyız.

KALICI İLİŞKİLER

Çıkar çatışmalarından kaçınırız. Şirketimiz adına verilen iş kararları ve eylemleri, hiçbir zaman kişisel düşüncelerden veya şahsi münasebetlerden etkilenmemelidir. Hiçbir zaman şahsi fayda veya ailemize fayda sağlamak için şirkete ait mülk, bilgi veya pozisyonumuzu kullanmamalıyız. Aile fertleri veya şahsi yakın arkadaşlarımız bizimle bir iş ilişkisi içerisine girdiğinde veya bizim ya da bir aile ferdinin, değerlendirme altındaki herhangi bir iş konusunda doğrudan veya dolaylı olarak şahsi ya da mali çıkarı olması durumunda, şirket içinde veya dışında, çıkar çatışması oluşabilir. Ayrıca bu dış kaynaklı çıkarlar, şirketi memnun edecek şekilde iş yapma becerimizi engellediğinde de ortaya çıkabilir.
Çevreye karşı sorumluluk alırız. Çevreyi korumak yapılacak doğru şeydir ve bu iş stratejimizin bir parçasıdır.  Birbirimizi, şirketi ve çevreyi önemsemeyi görev edinmeye kararlıyız. Tüm işlemlerimizde, atık, emisyon ve salımları azaltmak için çalışırız. Tüm ham maddeleri, ürünleri ve atıkları güvenli bir şekilde kullanır, ele alır, nakleder ve elden çıkarırız. Diğer insanların, ürünlerimizi kullanırken, çevresel sorumluluklarını anlamalarına yardımcı oluruz. Hükümet kurumları, üstleniciler ve topluluklar ile ortaklık içerisinde çevresel performansımızın sürekli olarak artması için çaba gösteririz.  Çevresel kararlılığımız, herkes tarafından paylaşılan bir sorumluluktur. Hiçkimse, bunun, bir başkasının işi olduğunu varsayamaz.

Fikri sermayeye saygı gösteririz. Deceuninck'te çalıştığımız sürede alınan gizli bilgilere saygı gösterir ve bunları koruruz. Şahsi veya gizli bilgiler içeren belgelerimizi, bilgisayarlarımızı ve diğer veri cihazlarımızı korumak için önleyici yöntemler kullanırız. Fikri mülkiyeti uygun şekilde alır, geliştirir ve koruruz. Bunun kullanımına ve çoğaltılmasına dair sınırlamalara saygı gösteririz. Fikri mülkiyet, telif haklarını, ticari sırları ve ticari markaları, yenilikçi fikirleri ve süreç bilgisini kapsar. Deceuninck'in açıklık değerleri, işletme çıkarları için değerli olabilecek bilgilerin uygun şekilde korunmasını engellemez.